Disclaimer Pagina

Laatste update 01/06/2020

Groepspraktijk PIT Disclaimer

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN
Penne Jolien – Groepspraktijk PIT | BE0844950766 | Jozef Debusscherstraat 18 - 1500 HALLE (België) |
(+32) 495 68 40 59 | info@groepspraktijk-pit.be | www.groepspraktijk-pit.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Penne Jolien – Groepspraktijk PIT of rechthoudende derden.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Penne Jolien – Groepspraktijk PIT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Penne Jolien – Groepspraktijk PIT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Penne Jolien – Groepspraktijk PIT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Penne Jolien – Groepspraktijk PIT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Penne Jolien – Groepspraktijk PIT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Penne Jolien – Groepspraktijk PIT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Penne Jolien – Groepspraktijk PIT gevestigd is, bevoegd.


KLACHT
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 12u00).


GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verstekken in onze algemene voorwaarden, privacy policy of andere documenten beschikbaar gesteld door Penne Jolien – Groepspraktijk PIT.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


DE BEHEERDER VAN DEZE WEBSITE
www.groepspraktijk-pit.be wordt gepubliceerd en beheerd door Penne Jolien – Groepspraktijk PIT.

Groepspraktijk Pit

In groepspraktijk Pit werken verschillende kinesitherapeuten met elk hun eigen specialisatie. Wij zijn gedreven therapeuten met pit en zeer veel passie voor het vak en staan garant voor een zeer persoonlijke benadering van uw probleem en een aanpak tot in de kern door de verschillende specialisaties die we bezitten.

De eerste behandeling bestaat standaard uit een vraaggesprek en klinisch onderzoek om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten. Van hieruit wordt er dan gewerkt naar een individueel aangepast behandelplan.

Wij hechten veel belang aan communicatie tussen arts-patiënt en therapeut en maken ook vaak een verwijsbrief voor de behandelende arts.

Contacteer ons!

Contactformulier


Een vraag? Contacteer ons gerust!

Heeft u een vraag of wenst u een afspraak te maken? Contacteer ons gerust! Dit kan telefonisch of via het contactformulier hiernaast. Wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk.Bij een eerste afspraak brengt u best het volgende mee:

Doktersvoorschrift
Vignet van de mutualiteit
Identiteitskaart
Eventuele medische verslagen en onderzoeken